| | | |

Audyt

Skupiamy się głównie na normach jakościowych, gdyż to one mają bezpośrednie przełożenie na Państwa wskaźniki rentowności sprzedaży towarów oraz usług.

Wychodzimy z kompleksowymi rozwiązaniami w dziedzinie audytów. Opracowujemy i unowocześniamy procedury. Pomagamy zarówno we wprowadzaniu nowych norm do firm, instytucji, czyli ich certyfikacji, jak i również aktualizacji norm już obowiązujących. Współpracujemy przy tym z instytucjami certyfikującymi.

Ceny i terminy realizacji naszych usług ustalane są indywidualnie, ze względu na: wielkość firmy/instytucji/działu, charakter prowadzonej działalności oraz zakres potrzebnego wsparcia.

Oferujemy natomiast bezpłatną prezentacje.

Ogłoszenie:

Cała branża audytorska jest pełna obaw dotyczących przesuwania przez klientów okresu rozpoczęcia przejścia z normy ISO 9001:2008, na nową normę ISO 9001:2015. Przypominamy, że właśnie we wrześniu 2018 zakończy się okres przejściowy pomiędzy tymi normami. Uśredniony czas potrzebny do wdrożenia standardów nowej normy dla firm zatrudniających powyżej 100 osób to 1,5 roku oraz okres 0,5 roczny potrzebny do uzyskania certyfikacji. W związku z powyższym zachęcamy do rezerwacji terminów wdrażania normy ISO 9001:2015 już teraz. Uniknijmy ryzyka niezakwalifikowania się i niepotrzebnego chaosu.

Wyspecjalizowaliśmy się w audycie jakości i personalnym. Definicji audytu personalnego jest tyle, ile firm go wykonujących. Zmieniają się procedury, standardy, warunki prowadzonej działalności natomiast zaangażowanie zespołu ludzi stanowiące słowo firma, instytucja powinny być na stałym, najwyższym poziomie. Audyt ma na celu kontrolę i ewentualne wsparcie sektora, którego akurat dotyczy. Z naszego doświadczenia audyt personalny to część audytu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.

  1. Pierwszy etap audytu personalnego, jaki wykonujemy to analiza funkcjonalna danych stanowisk - czyli określenie, jakie umiejętności są potrzebne na każdym stanowisku pracy.
  2. Drugi etap: za pomocą wywiadów, testów, zadań badamy poziom kompetencji u poszczególnych pracowników i wyniki porównuje z wynikami analizy, szukając rozbieżności.

Nie jest naszym celem wskazanie najsłabszych ogniw w „łańcuchu korporacyjnym” lecz umożliwienie Państwu inwestowania środków i kapitału ludzkiego w najbardziej obciążone działy.


9001

Norma określająca wymagania, które powinien spełniać System Zarządzania Jakością w organizacji.

14001

Norma zarządzania środowiskowego. Pozwala zbudować System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o tzw. podejście procesowe.

18001

Norma z zakresu bezpieczeństwa pracy czyli powszechnie znany skrót dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną.

22001

Norma (tzw. HACCP) skierowana jest do wszystkich organizacji, które w ramach swoich działalności zajmują się produkcją, przetwarzaniem, magazynowaniem, transportowaniem i obrotem żywności.

CYKL DEMINGA

Zaplanuj/Wykonaj/Sprawdź/Działaj (PDCA)
Podejście to łączy wszystkie normy jakościowe.

45001

Nowa norma ISO 45001:2016 dotyczącą Systemu Zarządzania BHP.