| | | |

Norma i sukces w kieszeni

Czy wiecie, że słowo NORMA ma ponad 10 definicji?

Używane jest w Technice, Psychologii, Matematyce, Nazewnictwie. Oto omówienie niektórych z nich:

Norma w psychologii, pedagogice specjalnej i psychiatrii to sposób postrzegania, konstruowania lub interpretowania zdarzeń wyznaczający granice normalnych zachowań człowieka. Nie jest jednoznaczna i nie określa jasno, jakie zachowania są patologiczne. Ze względu na znaczną szkodliwość społeczną i wartość oceny psychologicznej i psychiatrycznej określenie, że dane zachowanie jest „nienormalne", wymaga nie tylko fachowej wiedzy, ale także świadomości następstw takiej diagnozy.

Norma w technice to dokument będący wynikiem normalizacji i standaryzujący jak najszerzej pojętą działalnością badawczą, technologiczną, produkcyjną, usługową. Norma podaje do powszechnego i stałego użytku sposoby postępowania lub cechy charakterystyczne wyrobów, procesów lub usług. Norma ta może mieć albo charakter dokumentu technicznego, albo prawno-technicznego, w zależności od potrzeby jej zastosowania.

Norma w szerokim znaczeniu to określenie bardzo bliskie pojęciu wartości, obowiązek określonego zachowania się. Norma domaga się od nas realizacji dobrego stanu rzeczy. Co oznacza: obowiązujący wzór, schemat postępowania, idealny nakaz, rozkaz określonego postępowania, kryterium poznawcze.

W większości tych tłumaczeń pojawiają się te same określenia: standaryzacja, granice, zachowawczość, potrzeba dążenia do wzorca idealnego.

Nie jesteśmy robotami! Normy zostały stworzone po to, aby nam pomagać, uprościć pewne zachowania i zapewnić stałą jakość danego przedmiotu lub usługi. Stworzone są one bowiem dla ludzi i nam mają służyć.

Jako firma audytorska i szkoleniowa wspieramy Wasze dążenie do doskonalenia poprzez opracowanie i wdrożenie takich norm dla firm i instytucji.

inż. Marcin Zagajewski