| | | |

Setny raport z ankiety www.testcare.pl już za nami.

Przypominamy, że za pośrednictwem powyższej platformy bezpłatnie oceniamy zaangażowanie Waszego personelu, Ich morale i niewykorzystany potencjał.

Uczulamy, że każda forma komunikacji z pracownikiem, którego traktujemy po partnersku jest nieoceniona i bardzo wartościowa.

Niestety zauważamy również bariery w relacjach na stanowiskach managerskich.

Konflikty zamiatane pod dywan nie są rozwiązywaniem problemów, a jedynie bombą z opóźnionym zapłonem.

Mamy szansę wnieść wartościowe rozwiązania do Waszej firmy lub organizacji tylko wówczas, gdy prowadzony jest wewnętrzny dialog.

Dziękujemy za zaufanie i prosimy o więcej w miarę Waszych potrzeb.

Test Design & Test Care