| | | |

Krótkie podsumowanie roku.

Jak wiecie, najistotniejsze dla nas jest wsparcie ludzi pracy, ich zdrowej motywacji i zaangażowania do wykonywania swoich obowiązków.

Na drugim planie udoskonalanie i wdrażanie systemów zarządzania, standardów obsługi oraz norm jakościowych.

Tylko w tym roku przeprowadziliśmy kilkanaście audytów personalnych, kilka znaczących wdrożeń norm ISO, kilkadziesiąt szkoleń i warsztatów.

Wyróżnienia dla naszej misji popłynęły m.in. z Brief, Controlling i Zarządzanie, Promako, Polskiej Izby Kontroli Wewnętrznej, Platformy Wiedzy oraz innych.

Oceniamy obowiązujące w Waszych firmach przepisy, aby odbiurokratyzować strategiczne działy i przynieść ulgę w pracy Waszemu personelowi.

Wychodzimy naprzeciw mobbingowi, wypaleniu zawodowemu oraz wewnętrznym sytuacjom konfliktowym w różnego rodzaju instytucjach.

Zdecydowanie to był nasz rok i prosimy o więcej. Jesteśmy gotowi przyjąć każde wyzwanie oraz najbardziej skomplikowany projekt.

Załoga
Test Design i Test Care