| | | |

Konkurencja motywuje, ale i wymaga.

Co mówi słownik?

Konkurencja – mechanizm, za pomocą którego wszyscy uczestnicy procesu gospodarowania na poszczególnych rynkach dążą do osiągnięcia jak największych korzyści.

Co mówi życie?

ALBO TY, ALBO ONI!

Sprawdź jakie to proste

biuro@testdesign.pl