| | | |

Kontroluj pracę Swoich dostawców i współpracowników.

Audyt jest w naszym kraju kojarzony głównie z oceną ryzyka i wskazaniem uchybień.

Ideą jednak tej inwestycji jest stała kontrola nad najbardziej newralgicznymi obszarami produkcji, czy świadczenia usług.

Przykładów złych praktyk jest wyjątkowo dużo, a hermetyczne środowisko zakładowe nie zawsze reaguje z odpowiednią stanowczością.

Ogromną brawurą wyróżniają się zwłaszcza nasi dostawcy, z którymi najczęściej nie prowadzimy stałych relacji.

Zachęcamy do kontaktu z nami i wspólnego opracowania Państwa polityki kontrolnej.

Załoga Test Design