| | | |

Szkolenia

Podaj nam temat, ktory mamy opracować, podaj nam budżet, ktorym dysponujesz, a my zajmiemy się resztą.

Pełna elastyczność przy maksymalnym zaangażowaniu i kompetencjach.

Każdy tworzony i realizowany przez nas projekt jest najpierw oceniany przez jednego z naszych mentorów.

Filary naszej myśli szkoleniowej to:


dr Ewa Wojtowicz

"Ludzie tworzą nie tylko bliskie lub dalsze związki w życiu osobistym, ale na tych związkach opiera się funkcjonowanie całych organizacji. To interakcje między ludźmi czynią kontakty prywatne i zawodowe lepszymi lub gorszymi. W konsekwencji, przekładają się na zadowolenie z życia, satysfakcję z pracy, a w przypadku aktywności biznesowej również na sukces finansowy"

Psycholog, dr nauk humanistycznych w tej dyscyplinie, wykładowca akademicki, coach ICC. Ukończyła różnorodne szkolenia specjalistyczne z zakresu psychologii, biznesu i edukacji. Absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej (IPZ) oraz abiturient interdyscyplinarnych studiów nad społeczną i kulturową problematyką płci Gender Studies (UW). Trener, wykładowca akademicki współpracujący od piętnastu lat z instytucjami w obszarze rozwoju kompetencji społecznych i osobistych, zastosowań psychologii w biznesie i edukacji oraz kształcenia podstawowych umiejętności psychologicznych wśród osób bez wykształcenia psychologicznego.

Doświadczenie praktyczne zdobywała jako koordynator ds. rozwoju personalnego, doradca zawodowy oraz kierownik ds. zapewniania jakości kształcenia. Kierowała również studiami podyplomowymi „Efektywna komunikacja w biznesie”. Jako psycholog pracowała z osobami doznającymi przemocy, kobietami w chorobach nowotworowych i osobami starszymi. Była realizatorem w dwóch projektach tworzenia gier komputerowych z zakresu poradnictwa zawodowego.

Obszar szkoleń:

 • Treningi kompetencji społecznych
 • Budowanie zespołów i komunikacja w zespole
 • Coaching
 • Psychologia managera (świadome przywództwo, manager „wannabe”) i psychologia w zarządzaniu
 • Przywództwo kobiet
 • Psychologiczne umiejętności doradcy zawodowego, career coaching
 • Zarządzanie własną karierą
 • Wypalenie zawodowe i radzenie sobie ze stresem
 • Podstawowe kompetencje psychologiczne (dla różnych odbiorców), interwencja kryzysowa, pomoc psychologiczna

mgr Alina Ronowska

„Kluczem do sukcesu korporacji są otwarte i szczere relacje międzyludzkie”.

Pedagog, certyfikowany coach ACC ICF, pracownik socjalny, mediator, doradca rodziny, trenerka żywienia i fitness.

Absolwentka Pedagogiki Rodziny w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku, gdzie nabyła wiedzę z zakresu funkcjonowania rodziny w skali mikro, oraz makrospołecznej. Uczestniczyła w szeregu szkoleń z zakresu komunikacji z dzieckiem i rodziną, asertywności, mediacji, radzenia sobie ze stresem. Kilkanaście lat pracy na oddziałach szpitalnych, w tym izba przyjęć, neurochirurgia czy intensywna terapia. Od 12-tu lat opiekun zastępczy dla około 60 dzieci, w tym praca z dziećmi i rodzinami ze środowisk dysfunkcyjnych. Od dwóch lat coach z zakresu opiekun medyczny, osób starszych, zależnych, oraz opiekunka dziecięca, szkolenia z komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie.

Obszar szkolenia:

 • specyfika starości
 • praca z dzieckiem z trudnych środowisk
 • doświadczenia społeczno emocjonalne opiekunów w pieczy zastępczej
 • asertywna komunikacja
 • radzenie sobie ze stresem
 • zarządzanie sobą w czasie - planowanie
 • wypalenie zawodowe
 • zdrowy tryb życia - żywienie, suplementacja i fitness

mgr inż. Jerzy Bogdański

Pedagog, trener sprzedaży i biznesu, od ponad 30 lat aktywny wykładowca akademicki Politechniki Warszawskiej, wybitny specjalista w branży motoryzacyjnej. Przeszło 15000 godzin doświadczenia prowadzonych zajęć, autor programów wielu przedmiotów prowadzonych na macierzystej uczelni - (m.in. Zaplecze techniczne motoryzacji, Podstawy obsługi klienta w transporcie), współpracownik czasopism i autor ponad 200 artykułów o tematyce motoryzacyjnej (np. Akademia AutoMotoSerwis, Akademia Serwis Motoryzacyjny), wielokrotny członek jury Olimpiady AMS i Olimpiady SM, współpracownik Organizacji i Instytucji związanych z motoryzacją: Instytut Transportu Samochodowego, Polska Izba Motoryzacji, Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, Polski Związek Motorowy. Pasja nauczycielska połączona z pasją biznesową: od prawie 25 lat związany z branżą motoryzacyjną na stanowiskach dyrektora oddziału, kierownika działu szkolenia, specjalisty d.s. PR, menedżera d.s. obsługi kluczowych klientów, współpracownik Ford Polska i Scania Polska – autor i trener programów szkolenia (m.in. Menedżer, to autorytet, Technicznie dla nie-technicznych, itp.), autor standardów obsługi posprzedażnej, w roku 2015 prowadził autorskie szkolenie dla Fraikin Polska oraz był trenerem prowadzącym projekt szkoleniowy dla KIA Motors Polska. Wykształcił ponad 150 diagnostów pracujących w Stacjach Kontroli Pojazdów oraz tysiące studentów i pracowników wszelakich instytucji.

Obszary szkolenia:

 • Budowania długotrwałych relacji w sprzedaży
 • Techniki sprzedaży w obsłudze klienta
 • Asertywność i empatia w komunikacji z klientem
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Komunikacja interpersonalna
 • Wpływ społeczny
 • Mobbing w organizacji
 • Motywacja pracowników
 • Coaching biznesowy
 • Autoprezentacja, wystąpienia publiczne
 • Wypalenie zawodowe
 • Budowanie efektywnego zespołu
 • Zarządzanie zmianą

mgr Grzegorz Sikorski

„Jeśli chcesz mieć silny i zmotywowany zespół, zacznij zmianę od siebie. Pomyśl, w co wierzysz, kiedy myślisz o swoich ludziach, a w co powinieneś wierzyć i co powinieneś im mówić, aby poszli za Tobą w ogień i dokonywali rzeczy niemożliwych”.

Trener Sprzedaży i Zarządzania Sprzedażą, Certyfikowany Międzynarodowy Coach ICC, Coach Szefów Sprzedaży, Certyfikowany Konsultant Competence Navigator, autor książki „Sabotaż w dziale Obsługi” i artykułów biznesowych.

Od ponad 12 lat wspiera firmy w optymalizowaniu wyników sprzedaży. Przeszkolił ponad 6500 uczestników z ponad 50 firm i instytucji. Jest praktykiem Biznesu, zbierał doświadczenie sprzedażowe od stanowiska Kasjera po Menadżera zarządzającego kilkuset osobowym zespołem obsługi i sprzedaży. Dodatkowo zarządzał Zespołem Trenerskim w jednym z większych Banków gdzie projektował między innymi procesy sprzedaży, obsługi, tworzył programy rozwojowe dla pracowników oraz rozwijał zespół Trenerów Ekspertów. Prowadził szkolenia i projekty konsultingowe dla największych firm w kraju, m.in. dla BPS S.A. , PKO BP S.A., PEKAO S.A. , PZU S.A.,  Alior Banku S.A., Tchibo Coffee Service, Drogerie Natura, PZU Zdrowie, PGE S.A. i innych.

Obszary szkolenia:

 • Budowania długotrwałych relacji w sprzedaży
 • Techniki sprzedaży w obsłudze klienta
 • Asertywność i empatia w komunikacji z klientem
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Komunikacja interpersonalna
 • Wpływ społeczny
 • Mobbing w organizacji
 • Motywacja pracowników
 • Coaching biznesowy
 • Autoprezentacja, wystąpienia publiczne
 • Wypalenie zawodowe
 • Budowanie efektywnego zespołu
 • Zarządzanie zmianą

inż. Marcin Zagajewski

„Dobry manager to taki, który poza tym, że scala swój zespół, wspiera w rozwiązywaniu problemów prywatnych i zawodowych każdą podległą mu osobę. Empatii nie można się nauczyć, z empatią trzeba się wychować”.

Pełnomocnik i audytor Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015, certyfikowany coach ICI, Trener biznesu i sprzedaży.

Podczas kilkunastoletniej pracy w sieciach dealerskich nabył realną wiedzę z zakresu obsługi Klienta oraz sprzedaży. Od wielu lat zawodowo pomaga ludziom i organizacjom w rozwoju ich potencjału przez prowadzenie coachingu, szkoleń oraz warsztatów rozwoju osobistego. Współpracował i współpracuje z międzynarodowymi korporacjami takimi jak Ford, Hyundai, PGA, BMW Inchcape Motor, BMW Bawaria Motors, w których zarządza projektami rozwoju cech przywódczych i rozwoju kultury obsługi Klienta. Autor wielu artukułów z zakresu sprzedaży i audytu. Przeszkolił ponad 1000 uczestników z ponad 20 firm i instytucji.

Obszary szkoleń:

 • Budowanie długotrwałych relacji w sprzedaży
 • Techniki sprzedaży w obsłudze klienta
 • Asertywność i empatia w komunikacji z klientem
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Zarządzanie zmianą
 • Mobbing w organizacji
 • Motywacja pracowników
 • Coaching biznesowy
 • Autoprezentacja, wystąpienia publiczne
 • Wypalenie zawodowe
 • Budowanie efektywnego zespołu